Det har inkommit en motion angående förslag till ny organisation i EMK. Det är av stor vikt att så många som möjligt kommer på årsmötet och lämnar sina synpunkter på förslaget. Sen som vill läsa kan kontakta klubben för att ta del av motionen innan mötet. Den finns i World och Power Point.