Pär Henrik Andersson (Ordförande)

Pär Henrik Andersson

Mobil: 070-6032837

Kjell Eriksson (Sekreterare)

Kjell Eriksson
Mobil: 070-5834823

Hans-Evert Insulander (Kassör)

Hans-Evert Insulander
Tel: 016-421482
Mobil: 070-3435751

Ledamöter


Andreas Guillemot
Mobil: 070-6199417

Jan Holmberg
073-1597791

Bror Ellfolk
070-6736463

Rickard Andersson
070-1478245

Suppleanter

Tommy Pettersson
070-5980185

Robin Granfors
072-5400077